سنگ ورقه ای | سنگ مالون | 3101 369 0918

با سلام 

مجموعه معادن سنگ ورقه ای مالون با سابقه ۱۰ ساله در زمینه سنگ های مالون ورقه ای تولیدات خود را از معادن مربوطه با بهترین کیفیت با هماهنگی مشتریان با مدریت معدن به آنها ارائه میدهد .